Beantwoording Kamervragen over ontwerpbegroting Koninkrijksrelaties

Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van de Tweede Kamer over de
ontwerpbegroting 2013 Koninkrijksrelaties (IV)..