Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbegroting 2013 Koninkrijksrelaties

Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer bij de antwoorden op Kamervragen over de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2013 .