WOR 798 - Risicoverevening geneeskundige GGZ; Verbetering model voor EPA-doelgroep en Meerjarig Hoge Kosten

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het geneeskundig GGZ-model door na te gaan in hoeverre de verevende werking verbetert door het toevoegen van een criterium gebaseerd op vignetten voor een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en door na te gaan in hoeverre het Meervoudig Hoge Kosten (MHK) criterium verder kan worden verfijnd.