Publieksrapportage Rijkswegennet van 2016

De rapportage geeft de ontwikkeling weer van de doorstroming op het rijkswegennet in de 1e 4 maanden van 2016.