Openstelling burgemeestersvacature Vlaardingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Vlaardingen (circa 71600 inwoners), vacant per 1 januari 2014.

 


 

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.260,51 bruto per maand.

 

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4416446) of via het internet: www.zuid-holland.nl/burgemeestersvacatures.

 

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

 

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

 

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

 

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 1 juli 2016 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.

Het is tevens mogelijk om digitaal te solliciteren via:

www.zuid-holland.nl/burgemeestersvacatures