Economische gevolgen Flora- en faunawet

Door de Tweede Kamer is geconstateerd dat mede door flora- en faunawetgeving bouwprojecten stokten of vertraagden. In deze rapportage worden de bevindingen van de economische gevolgen van de flora- en fauna in kaart gebracht.