Beantwoording van vragen over uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs en vervolgstappen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de fracties van de Eerste Kamer over klimaatveranderingen en de klimaatconferentie in Parijs.