Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer naar de Tweede Kamer.