Beantwoording Kamervragen over wapenleveranties aan Egypte

Minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoorden vragen van de Kamerleden Servaes (PvdA) en Sjoerdsma (D66) over het bericht dat 13 landen in de Europese Unie wapens leveren aan Egypte.