Beantwoording Kamervragen over uitblijven genoegdoening aan (indirecte) slachtoffers van mijnbouwactiviteiten in Colombia

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Jan Vos en Gesthuizen (PvdA & SP) over uitblijven van genoegdoening aan (indirecte) slachtoffers van mijnbouwactiviteiten in Colombia.