Beantwoording Kamervragen over huisvesting asielzoekers in vleugel verpleeghuis

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Agema en De Graaf (beiden PVV) over de brief van het Haagse college van burgemeester en wethouders over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning in een vleugel van verpleeghuis De Lozerhof.