Beantwoording Kamervragen over Besluit verplicht gebruik ouderverklaring

Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling. WPO staat voor Wet op het primair onderwijs.