Advies opsporing Familiaire Hypercholesterolemie

Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de opsporing van familiaire hypercholesterolemie.