Aanbiedingsbrief bij Meerjarenplan ILT

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het meerjarenplan 2016-2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Tweede Kamer.