Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

Deze eindevaluatie bestaat uit een beschrijving van het verloop, de resultaten en de lessen die geleerd zijn uit het Experiment regelarme instellingen (ERAI).