Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars

(Mede)zeggenschap van cliënten en verzekerden in de zorg staat al sinds lange tijd op de beleidsagenda. Het idee is dat cliënten en verzekerden het democratisch recht hebben invloed uit te oefenen op de zorg geleverd door zorginstellingen en op de dienstverlening van verzekeraars.