Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen ( BRP )

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma dat bouwt aan nieuwe technische voorzieningen voor het verstrekken en bijhouden van persoonsgegevens voor de Basisregistratie Personen (BRP).