e-CODEX

Het driejarig project e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) richt zich op het verbeteren van het grensoverschrijdende rechtsverkeer. Informatie-uitwisseling op Europees niveau vereist verregaande samenwerking tussen verschillende nationale rechtsstelsels. Het project e-CODEX zal deze digitale uitwisseling vereenvoudigen.