Invoergegevens luchtkwaliteit 2010

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit zijn de invoergegevens die zijn gepubliceerd op 16 maart 2010.