Aanpassing procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin

Aanpassing van de circulaire Procedureregels benoeming commissaris van de Koningin. De wijziging heeft betrekking op de samenstelling van de vertrouwenscommissie.