Brief over rapport 'Inventarisatie milieucriminaliteit'