MG-circulaire 2004-03 over huurprijsbeleid

Deze circulaire gaat over het huurprijsbeleid voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005. MG's zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. MG-circulaires gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.