MG-circulaire 2003-02 huurprijsbeleid

Deze circulaire gaat over Huurprijsbeleid voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004. MG's zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.