MG-circulaire 2002-02 huurprijsbeleid

Deze circulaire gaat over het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003. MG's zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.