Timmermans, Thyssen en Eyskens spreken over de toekomst van Europa


‘Waarheen Europa?’ door Timmermans, ‘socialer’ door Thyssen en ‘aantrekkelijker’ door Eyskens

BRUSSEL/'s-HERTOGENBOSCH, 20161117 -- Op 19 november 2016 wordt door voorzitter prof. dr. Anton van der Geld en raadsheer prins Charles-Louis de Merode de BeNeLux-Europa Prijs 2016 uitgereikt aan EU-Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en EU-commissaris Marianne Thyssen. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Bij deze gelegenheid zullen drie toespraken worden gehouden over de onzekere toekomst van Europa, zoals dat ook nu in het kunstwerk ‘Gewitterfront’ van Neo Rauch zo treffend tot uitdrukking komt. De belangrijkste Nederlander in Europa Frans Timmermans spreekt over ‘Europa: quo vadis?’, juist nu Europa in ongewisse tijden verkeert.

De recente ontwikkelingen, zeker met de aanstaande Brexit, waarmee veel Trumpgezinde Amerikanen hun gevoelens vergeleken, geven reden tot ongerustheid en zorg in Europa.

[beschrijving]
Foto Benelux-News: van links naar rechts: EU-eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, prof. dr. Anton van der Geld (B.U.C.) en minister Mark Eyskens

EU-commissaris Marianne Thyssen spreekt over ‘Europa: een stevige weg naar een sociale toekomst?’. De Unie heeft eerst en vooral een menselijker gezicht nodig, waarbij ook de rechten en plichten van iedereen helder moeten zijn. Zij wil de strijd tegen ongelijkheid en armoede opvoeren.

Minister Mark Eyskens, oud-premier van België spreekt over ‘Europa: een vaderland om te beminnen?’. Europa kan in verscheidenheid verenigd worden en in tijden van globalisering onze waarden en manier van leven en samenleven vrijwaren en beschermen. Eyskens betoogt: ‘We hebben nood aan meer Utopia, meer Thomas More’. Dan wordt Europa echt een vaderland om te beminnen.

Hoe ondertussen intensief aan de zaak van Europa gewerkt wordt, wordt ook duidelijk in de film die op 19 november a.s. ’s avonds in Amsterdam vertoond wordt over ‘Anderhalf jaar leven en werk van Frans Timmermans’.

Samenwerking zoals dat in de drie Benelux-landen gebeurt, is ook de sleutel voor Europa. Zo worden op 19 november a.s. door het B.U.C. de postgraduate certificaten uitgereikt aan 16 commissarissen van Politie, Koninklijke Marechaussee en functionarissen van Justitie uit Nederland en België. Zij hebben een jaar lang samen de deeltijdse Nederlands-Belgische leergang ‘Professionalisering en samenwerking in de veiligheidsketen lokaal, nationaal en internationaal’ met succes gevolgd.

Deze deeltijdse opleiding van het B.U.C., met als opleidingscoordinator prof. Willy Bruggeman, voorzitter Federale Politieraad België, brengt niet alleen vermeerdering van kennis en praktijk, maar geeft ook effectieve samenwerking en uitwisseling in de veiligheidsketen in Nederland en België.

Zo werden door deze professionals samen belangrijke onderzoeken gedaan, die in scriptievorm verschijnen. Onderwerpen zoals:

‘Radicalisme en Terrorisme in België en Brussel-West’

‘Automatische nummerplaat herkenning: (inter)-nationale opsporing’

‘Intelligence binnen de politie’

‘Politietussenkomsten met personen met een psychische problematiek (verwarde personen)’

‘Bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit’.

informatie en aanmelding: info@benelux-universitair-centrum.org

http://www.benelux-universitair-centrum.org