19 november: Fiets mee voor het klimaat!

19 november: Fiets mee voor het klimaat!

Met de fietsparade ‘Voor de Wind’ roepen burgers en energiecoöperaties het provinciebestuur van Noord Holland op om de energietransitie te versnellen. Op dit moment ligt de Provincie dwars bij de uitbreiding van windmolens in Amsterdam. Het provinciale windmolenbeleid gaat volgens de initiatiefnemers rechtstreeks in tegen de klimaatafspraken die gemaakt zijn in Parijs. Zij vinden dat de provincie klimaatverandering moet erkennen en haar inwoners correcte informatie geven.

Egbert Born, initiatiefnemer van de fietsparade: ‘De provincie stelt dat de energietransitie nodig is omdat de fossiele brandstoffen opraken. Dat is natuurlijk onzin. Er zijn nog voor honderden jaren fossiele reserves, maar als we die allemaal opstoken komen we al binnen vijftien jaar vast boven de gevaarlijke grens van 1,5 graden klimaatverandering. De provincie moet klimaatverandering erkennen en dat duidelijk uitdragen naar de bevolking.’

Op zaterdag 19 november willen zij een duidelijk statement maken door met een grote groep Noord-Hollanders en sympathisanten van Haarlem naar Amsterdam te fietsen. De 25 km lange fietstocht vertrekt om 11.00 in het Frederikspark bij het provinciehuis in Haarlem, vanaf 10.45 wordt daar verzameld. De parade maakt een korte stop in het Amsterdamse Westerpark, bij de Pazzanistraat 1. Om 13.00 wordt van daar doorgefietst naar het Museumplein. Daar begint om 13.30 de slotmanifestatie met sprekers. Aanmelden voor de fietstocht kan per e-mail op (voordewind2016@gmail.com) of op Facebook: bit.ly/FietsVoorDeWind.

Het initiatief komt van de campagnegroep ‘Amsterdam kiest voor Groene energie’ en wordt ondersteund door Greenpeace, FossielVrij NL, Amsterdam Wind en WISE. ‘De provincie Noord-Holland zet een limiet voor nieuwe windmolens tot een maximum vermogen van 685,5 MW en stelt daaraan veel hogere eisen dan nodig. Zo is de verplichte afstand tot woonbebouwing veel hoger dan wettelijk vastgelegd en geldt de verplichting van minimaal 6 molens op een rij. De provincie remt de energietransitie waar het akkoord van Parijs stevig oproept tot een versnellend klimaatbeleid. We roepen de deelnemers op om zelfgemaakte windmolens mee te nemen. Die brengen we symbolisch naar het hart van Amsterdam’, aldus Egbert Born. Zie ook: www.windvogel.nl/fietsparade-voor-de-wind-provincie-nh-negeert-klimaatprobleem/.