Betere afspraken over aanpak spoorwegovergangen

Nieuwsbericht | 09-11-2016 | 14:05

De belangen van wandelaars, fietsers en ruiters, worden zorgvuldiger meegewogen bij veranderingen aan spoorwegovergangen. Nieuwe wandel- en fietsroutes worden voortaan aan spoorbeheerder ProRail voorgelegd, voordat ze uitgezet worden. Dit heeft staatssecretaris Dijksma vandaag afgesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties.

Veiligheid en recreatief belang

Om de veiligheid van automobilisten, fietsers en wandelaars en de doorstroming van het verkeer te vergroten vinden regelmatig veranderingen plaats aan spoorwegovergangen. Zo worden overgangen zonder slagbomen en lichtsignalen beter beveiligd of helemaal gesloten. Bij zulke veranderingen is vaak sprake van recreatieve- en veiligheidsbelangen, die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Daarom is het belangrijk dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties elkaar goed weten te vinden.

Afspraken

Omdat in de praktijk vaak onduidelijkheid bleek te bestaan over de manier waarop alle partijen betrokken (moeten) zijn bij veranderingen aan spoorwegovergangen, zijn onder leiding van staatssecretaris Dijksma nu afspraken gemaakt tussen de recreatieve belangenorganisaties en ProRail. Zo moet voor alle spoorwegovergangen in Nederland duidelijk worden of deze openbaar toegankelijk zijn of niet. Het besluitvormingsproces rondom veranderingen aan spoorwegovergangen wordt transparanter en recreatieve belangenorganisaties kunnen hun advies eerder in dit proces geven. Tegelijkertijd gaan de belangenorganisaties hun belangen voortaan allemaal op dezelfde manier beargumenteren, waardoor deze beter beoordeeld kunnen worden. Bovendien gaan alle partijen zich samen inspannen om wandelaars en fietsers te wijzen op manieren om spoorwegovergangen zonder slagbomen of lichtsignalen veilig over te steken. Ook is de bedoeling dat deze overgangen gemeden worden bij het uitzetten van nieuwe routes.

Programma NABO

De gemaakte afspraken zijn belangrijk voor de aanpak van spoorwegovergangen. In het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) is door het ministerie van IenM 10 miljoen euro gereserveerd voor het vergroten van de veiligheid op zulke overwegen. Onderdeel van het programma is de veiligheid te vergroten met innovatieve ideeen . De recreatieve belangenorganisaties zijn ook in dit proces betrokken.