VN-organen stemmen voor het negeren van de Joodse banden met de Tempelberg

in Israel, Uncategorized / by Mike Durand / on 09/11/2016 at 11:26 / Tags: CIDI, EU, nederzettingen, Palestijnen, VN

Subcommissies van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben gisteren in New York gestemd op ten minste negen anti-Israelische resoluties, waaronder twee die de joodse banden met de Tempelberg ontkennen en dat verwijzingen naar het gebied binnen de VN uitsluitend dient te gebeuren via de islamitische naam van al-Haram al-Sharif.

Danny Danon, de vertegenwoordiger van Israel binnen de VN, zei na afloop van de stemmingen dat Israel zal "blijven vechten" tegen "degenen die de historische en religieuze banden" van het Joodse volk met Jeruzalem ontkennen. Tevens zei hij dat zelfs wanneer de anti-Israelische resoluties zich op blijven stapelen binnen VN-organen het belangrijk is dat "gematigde staten" op zullen staan en zorgen dat zij hun stem laten horen "om de leugens verspreid door de Palestijnen tegen te gaan". Danon voegde er wel aan toe dat door inspanningen van zijn team binnen de VN een aantal EU-lidstaten na afloop van de stemming met een verklaring zijn gekomen waarin verduidelijkt wordt dat de plaats betekenis heeft voor de "drie monotheistische religies van de wereld".

Slechts een maan geleden stemde de UNESCO al twee resoluties in van gelijke aard. Vier van de resoluties die gisteren zijn aangenomen hebben betrekking op de Palestijnse vluchtelingen en werd verlenging van het mandaat voor hulpverlening van de VN tot juni 2020 goedgekeurd. Verder werd er van Israel geeist dat zij het schenden van Palestijnse rechten aan moet pakken, werd opgeroepen tot de beeindiging van de bouw van nederzettingen en werd onmiddellijke terugtrekking van Israel geeist tot de pre-1967 lijnen en toepassing van de Vierde Conventie van Geneve.

Het VN-orgaan voor de mensenrechten eist op basis van de ingestemde resoluties van bedrijven dat zij geen zaken meer doen met bedrijven in nederzettingen en veroordeelde zij Israel voor het nalaten van het teruggeven van de Golanhoogten aan Syrie. Volgens directeur Hilel Neuer van UN Watch is het "obsceen"dat de VN een dergelijke resolutie in overweging kan nemen, zeker omdat de Syrische president Assad bezig is een "massamoord op zijn eigen volk in Aleppo" te plegen.