Persbericht: Kristallnachtherdenking mag niet politiek misbruikt worden

in Nederland / by Webmaster / on 09/11/2016 at 11:15 / Tags: Amsterdam, CIDI, EU, herdenken, holocaust

Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) begroet met grote instemming en waardering het feit dat premier Mark Rutte vanavond spreekt op de Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge te Amsterdam.

De premier spreekt namens en voor alle Nederlanders, Joden en niet-Joden, die op gepaste wijze willen stilstaan bij de verschrikkingen die in de nacht van op 9 op 10 november 1938 plaatsvonden.

De Kristallnacht was de eerste door het naziregime geplande en georkestreerde massale gewelddaad. Deze was specifiek gericht tegen de weerloze Joodse bevolking van Duitsland, als personen, groep en als religieuze minderheid. Individuen zijn aangevallen, maar ook hun huizen, winkels en gebedshuizen. Daarom wordt deze gebeurtenis door veel historici gezien als het beginpunt van de Holocaust die de nazi's pleegden op de Joodse bevolking in Europa.

Misbruik van de herdenking van deze verschrikkelijke nacht door politieke belangengroepen, of ze `links' of `rechts' georienteerd zijn, is grievend en verwerpelijk.

CIDI spreekt de hoop uit dat de officiele aanwezigheid van de premier bij de herdenking van vanavond de waardigheid herstelt en als zodanig de toon zet voor de toekomst.