In hoger beroep 10 jaar gevangenisstraf geeist voor betrokkenheid bi..


8 november 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft op dinsdag 8 november gevangenisstraffen van tien jaar geeist tegen een man en vrouw uit Almere die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 44 jarige man uit Amsterdam Zuid-Oost. De man werd op 17 juni 2011 levenloos in de
Weespertrekvaart in Amsterdam gevonden.

Op 13 juni van dat jaar bezocht het slachtoffer zijn moeder, vermoedelijk niet wetende dat dit de laatste keer zou zijn. Later die dag is de man vanuit Amsterdam naar Almere vertrokken om daar bij de ex-partner van zijn broer, de vrouwelijke verdachte die vandaag voor het Gerechtshof moest
verschijnen, op bezoek te gaan. In gezelschap van beide verdachten wordt de man nog een laatste keer gezien, wanneer het drietal per auto het zoontje van de vrouw afzet bij een familielid. Diezelfde avond zien twee opvarenden van een boot aan de Weespertrekvaart hoe een man en vrouw aan de
waterkant met elkaar in discussie lijken te zijn en hoe zij een groot object in het water laten verdwijnen.

Het OM stelde op zitting centraal dat er sprake is geweest van doodslag. Uit het dossier blijkt dat de verdachten die avond hebben rondgereden met het slachtoffer en dat de man kort voor zijn overlijden slachtoffer is geworden van ernstig geweld. Deze bevindingen staan haaks op het scenario
dat de verdachten schetsen over desbetreffende avond, namelijk dat het slachtoffer beschonken zou zijn geweest en uit eigen wil het water in is gegaan en is weggezwommen. Wat vast staat is dat de man zijn laatste uren heeft doorgebracht met beide verdachten. Het OM concludeert dan ook dat een
of beide verdachten het slachtoffer letsel hebben toegebracht. "Ook als slechts een van beide de feitelijke handelingen heeft verricht is de ander daar bij geweest en gebleven en heeft op geen enkel moment ingegrepen. " De advocaat-generaal benadrukte daarbij vervolgens dat er wel degelijk kan
worden gesproken van een volledige en nauwe samenwerking tussen beide verdachten, waarbij het irrelevant is wie wat heeft gedaan. Beide zijn daarom schuldig aan doodslag, aldus het OM.

De rechtbank veroordeelde de verdachten eerder tot 10 (de vrouw) en 3 jaar (de man) gevangenisstraf. De rechtbank was van oordeel dat in het geval van de man sprake was van medeplichtigheid. De officier van justitie had tegen beiden 10 jaar geeist wegens medeplegen. Beide verdachten waren in
hoger beroep gegaan. Het OM was tegen het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de man in hoger beroep gegaan. Ook de advocaat -generaal heeft tegen beiden 10 jaar gevangenisstraf geeist wegen medeplegen aan doodslag.

De uitspraak van het Hof volgt (naar verwachting) op 7 december.

Deel dit op

*