Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan


09-11-2016
Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.

De Quickstart Medezeggenschap bestaat uit een dag- of avonddeel van circa vier uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en sectorraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de
medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, maar ook eigen onderwerpen kunnen hier aan bod komen. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de raad graag met de bestuurder over van
gedachten wil wisselen. De bijeenkomsten kunnen het hele jaar door plaatsvinden.

Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar Quickstart Medezeggenschap. Aanmelden kan direct via dit aanvraagformulier. Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet
onderwijs. Bent u lid van een (G)MR of OPR of bent u bestuurder en heeft u vragen over medezeggenschap? Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op
www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap/ staat veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website.

Het Project versterking medezeggenschap is medeorganisator van het tiende wms-congres dat vandaag plaatsvindt. De PO-Raad is hierbij aanwezig.

Laatst gewijzigd:
woensdag 9 november 2016