Informatiebijeenkomsten Ringbanen Weert


Informatiebijeenkomsten Ringbanen WeertReageer op de RingbanenvisieDe gemeente Weert heeft een Ringbanenvisie opgesteld en geeft deze vrij voor inspraak. Daarnaast organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Op donderdag 24 november 2016 is er een bijeenkomst voor inwoners en op donderdag 1 december 2016 is er een bijeenkomst speciaal voor ondernemers. Beide avonden zijn van 18.00 tot 19.30 uur in het stadhuis. Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over de visie en het proces. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en individueel in gesprek te gaan met de projectvertegenwoordigers. U bent hierbij van harte welkom. Meld u even aan via (a.lemmen@weert.nl) en geef daarbij aan of u naar de bijeenkomst op 24 november of 1 december komt.
De Ringbanenvisie Weert geeft aan welke verkeerskundige functie de Ringbanen in de toekomst hebben. In de visie is aandacht voor verkeersdoorstroming in relatie tot verkeersveiligheid. De visie geeft inzicht in het gebruik door doorgaand verkeer op de Ringbanen en hoe het verkeer binnen Weert gebruikt maakt van dit ringbanenstelsel. Er staat ook in waar ongevallen gebeuren, de ernst ervan en welke weggebruikers erbij betrokken zijn. De Ringbanen hebben naast verkeer ook een betekenis voor andere ruimtelijke disciplines, zoals economie, geluid en bomen. Ook deze krijgen aandacht. De Ringbanenvisie is de basis voor het mogelijk aanpassen van de Ringbanen.
Inspraak en besluitvorming
De inspraakperiode loopt van woensdag 9 november tot en met zondag 18 december 2016. U vindt de Ringbanenvisie Weert onderaan deze pagina en op www.weert.nl/ringbanen. Wilt u op de visie reageren (zienswijze geven)? Stuur uw reactie dan naar Gemeente Weert, college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Of reageer per email naar (gemeente@weert.nl). De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2017 een besluit over de Ringbanenvisie Weert. Reacties uit de inspraakperiode en de informatiebijeenkomsten worden hierin meegenomen.Geplaatst: 9-11-2016