Aanbeveling voor herbenoeming dijkgraaf Hein Pieper


Gepubliceerd op 9 november 2016

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel beveelt van harte aan om Hein Pieper te herbenoemen als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

Zeer tevreden

Het algemeen bestuur is zeer tevreden over de manier waarop dijkgraaf drs. H.Th.M. (Hein) Pieper zijn functie vervult. De heer Pieper beschikt over de capaciteiten en persoonlijkheid die hem uitermate geschikt maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een dijkgraaf, aldus het algemeen
bestuur. De huidige ambtsperiode loopt op 15 april 2017 af.

Vervolg

De dijkgraaf wordt bij Koninklijk Besluit herbenoemd. Voor de herbenoeming maakt het algemeen bestuur een aanbeveling op, inclusief de voor de geschiktheid van belang zijnde overwegingen. Deze aanbeveling wordt doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het verzoek de
aanbeveling door te geleiden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ten behoeve van de voorbereiding van het Koninklijk Besluit. De herbenoeming zal opnieuw gelden voor een periode van zes jaar.