Project begaafde en talentvolle leerlingen


De scholen in de gemeente Renkum zijn een project voor begaafde en talentvolle leerlingen gestart. Deze leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte en recht op passend onderwijs.

Alle scholen willen hier graag gezamenlijk in voorzien door zich verder te ontwikkelen op dit gebied. Er is nog te weinig aandacht voor deze groep leerlingen omdat de focus vooral ligt op leerlingen met een leerachterstand.

De gemeente stelt voor het project jaarlijks een bedrag van EUR 40.000,- ter beschikking. De besturen van de scholen leveren ook een financiele bijdrage aan het project.

Passend onderwijs

Het gaat om kinderen die bovengemiddeld presteren op een of meer vakgebieden of kinderen die dit in potentie zouden kunnen maar dit nog niet laten zien (onderpresteerders genoemd). Het doel van het project is dat zowel de basisscholen als het Dorenweerd College meer inzicht krijgen in de
ondersteuningshoeften van begaafde en talentvolle leerlingen en gezamenlijk passend(er) onderwijs ontwikkelen voor deze groep.

Kennis en ervaring

De scholen richten een bovenschools netwerk op om kennis en ervaringen te bundelen, uit te wisselen en over te dragen aan alle leerkrachten die in het project deelnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis van signaleren en diagnosticeren van talentvolle leerlichten. Ook krijgen de
leerkrachten inzicht in hoe zij de lesstof voor deze leerlingen kunnen verrijken en meer compact kunnen maken.