Maatschappelijke organisaties bezorgd over halvering budget Gezonde ..


09-11-2016
School, kind & omgeving

Maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hebben zich de afgelopen jaren via het programma Gezonde School ingezet voor het verbeteren van een gezonde leefstijl van kinderen via het onderwijs. Nu het budget vanaf 2017 gehalveerd wordt, kunnen de partijen minder scholen bereiken dan
zij zouden willen. Zo stellen zij in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) in een brief aan de Kamer.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, RIVM Centrum Gezond Leven en GGD GHOR Nederland werken samen met meer dan dertig maatschappelijke organisaties aan het stimuleren van de gezondheid van jongeren. Met resultaat: inmiddels mogen bijna 850 scholen in het po, vo en mbo zich Gezonde School noemen en
heeft meer dan een derde van alle scholen in Nederland Gezonde-Schoolactiviteiten uitgevoerd. De Gezonde School is voor sportorganisaties, gezondheidsfondsen en thema-instituten de manier om effectief samen te werken met het onderwijs aan gezondheidspreventie.

Scholen kunnen een gezonde leefstijl bij leerlingen onder andere bevorderen door een medewerker de taak van Gezonde School-cooerdinator te geven. Deze medewerker heeft de specifieke verantwoordelijkheid voor het opstellen van het gezondheidsbeleid van de school, zodat de lesinhoud en de
schoolomgeving gezonder worden en het signaleren van ongezond gedrag wordt verbeterd. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Minimale investering voor maximaal resultaat

De maatschappelijke organisaties die betrokken zij bij de Gezonde School willen hun missie graag de komende jaren voortzetten, zodat er nog meer aandacht voor gezondheid bij scholen komt. Helaas is hun budget vanaf 2017 gehalveerd tot 3,2 miljoen euro per jaar. Hierdoor kunnen de komende jaren
slechts 550 scholen worden bereikt, terwijl er in totaal meer dan 9000 schoollocaties zijn. De partijen roepen de Kamer - die vandaag debatteert over de begroting van VWS - daarom op om een extra, jaarlijkse investering van 1,5 miljoen euro mogelijk te maken, zodat in totaal duizend scholen
per jaar kunnen worden ondersteund bij het gezonder maken van jongeren.

Laatst gewijzigd:
woensdag 9 november 2016