Meerjarenbegroting 2017-2020


Home

Nieuws
Meerjarenbegroting 2017-2020
Meerjarenbegroting 2017-2020
9 november 2016
Op 3 november is de Meerjarenbegroting 2017-2020 inhoudelijk besproken in de Besluitvoorbereidende commissievergadering. Op donderdag 10 november om 20.00 uur stelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting vast. De agenda van deze gemeenteraadsvergadering vindt u op: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.
Voor u ter inzage
De Meerjarenbegroting 2017-2020 vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/begroting. In de begroting staan de plannen van de gemeente voor het komende jaar, wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd wordt. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente staan in de begroting vermeld. In de stukken vindt u ook de meerjarige uitkomsten tot en met het jaar 2020.
Grote opgaven
De afgelopen jaren stonden grote opgaven op de agenda, met behoorlijke financiële impact en risico’s. Hierbij kunt u denken aan:

de decentralisaties in het sociaal domein;
de discussie over en verzelfstandiging van maatschappelijke voorzieningen;
de investeringen in gemeentelijk vastgoed; 
en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten.
De begroting 2017 bevat op al deze onderwerpen nog financiële ontwikkelingen en de uitdagingen zijn zeker nog niet afgerond. Wel zijn de belangrijkste stappen inmiddels gezet en is het nu tijd om weer verder vooruit te kijken. De ambities voor 2017 hebben daarom deels een ander karakter dan in voorgaande jaren. Het voorbereiden van verantwoorde investeringen staat centraal, waarbij duurzaamheid een leidend thema is.
“Begroting 2017: in één oogopslag”
Op “Begroting 2017: in één oogopslag” is deze begroting beeldend samengevat. U ziet waar de inkomsten van gemeente Krimpen aan den IJssel in 2017 vandaan komen en waar het geld vervolgens naar toegaat. Ook leest u hier over de belangrijkste uitdagingen en ambities voor het college van burgemeester en wethouders in 2017.
Kijk voor de beeldende samenvatting van de begroting 2017 onder het kopje 'Documenten'.
 
9 november 2016
Op 3 november is de Meerjarenbegroting 2017-2020 inhoudelijk besproken in de Besluitvoorbereidende commissievergadering. Op donderdag 10 november om 20.00 uur stelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting vast. De agenda van deze gemeenteraadsvergadering vindt u op: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.
Voor u ter inzage
De Meerjarenbegroting 2017-2020 vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/begroting. In de begroting staan de plannen van de gemeente voor het komende jaar, wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd wordt. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente staan in de begroting vermeld. In de stukken vindt u ook de meerjarige uitkomsten tot en met het jaar 2020.
Grote opgaven
De afgelopen jaren stonden grote opgaven op de agenda, met behoorlijke financiële impact en risico’s. Hierbij kunt u denken aan:

de decentralisaties in het sociaal domein;
de discussie over en verzelfstandiging van maatschappelijke voorzieningen;
de investeringen in gemeentelijk vastgoed; 
en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten.
De begroting 2017 bevat op al deze onderwerpen nog financiële ontwikkelingen en de uitdagingen zijn zeker nog niet afgerond. Wel zijn de belangrijkste stappen inmiddels gezet en is het nu tijd om weer verder vooruit te kijken. De ambities voor 2017 hebben daarom deels een ander karakter dan in voorgaande jaren. Het voorbereiden van verantwoorde investeringen staat centraal, waarbij duurzaamheid een leidend thema is.
“Begroting 2017: in één oogopslag”
Op “Begroting 2017: in één oogopslag” is deze begroting beeldend samengevat. U ziet waar de inkomsten van gemeente Krimpen aan den IJssel in 2017 vandaan komen en waar het geld vervolgens naar toegaat. Ook leest u hier over de belangrijkste uitdagingen en ambities voor het college van burgemeester en wethouders in 2017.
Kijk voor de beeldende samenvatting van de begroting 2017 onder het kopje 'Documenten'.
 
Documenten
Begroting 2017 in één oogopslag
(pdf, 250 kb)
Documenten
Begroting 2017 in één oogopslag
(pdf, 250 kb)