Beantwoording vragen over de informatievoorziening continuiteit binnen de Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financien informeert de Tweede Kamer over de informatievoorziening over de continuiteit binnen de Belastingdienst.

Download 'Beantwoording vragen over de informatievoorziening continuiteit binnen de Belastingdienst'

PDF document | 2 pagina's | 68 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2016

Zie ook

* Ontwikkelingen Belastingdienst

Verantwoordelijk

* Ministerie van Financien

Zie het origineel.