René Leegte nieuwe voorzitter Vereniging het Reewild


Gouda, 20161109 -- Voormalige Tweede-kamer lid René Leegte is gekozen tot voorzitter van Vereniging het Reewild. Leegte: “Ik verheug me erop om met elkaar de positie van onze vereniging verder te verbeteren en als voorzitter zie ik het als mijn belangrijke taak om de samenwerking met onze partners te versterken”.

René Leegte nieuwe voorzitter Vereniging het ReewildLeefgebiedenkaart en symposium

De eerste handeling van Leegte was het presenteren van de leefgebiedenkaart Nederland. Hij presenteerde de eerste leefgebiedenkaart van Nederland aan de directies van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Dit vond plaats tijdens een symposium ter ere van het 65 jarige bestaan van de vereniging.

Deze week werd tijdens een symposium aan de directies van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het eerste concept getoond van een kaart, waarin voor heel Nederland zowel bestuurlijke grenzen als de grenzen van leefgebieden getoond worden. Duidelijk werd, dat deze grenzen elkaar bijna nooit overlappen en de vereniging pleit dan ook voor samenwerking tussen grondeigenaren en bestuurders. Samenwerking om een evenwichtig beheer plaats te laten vinden, op basis van het aantal reeën binnen hun leefgebied.

De komende maanden wordt, met behulp van boswachters, terreinbeherende organisaties en jagers, de kaart verder verfijnd en gecompleteerd. De leefgebiedenkaart kan dan een basis vormen voor het beheer van niet alleen het ree, maar ook van andere (zoog)dieren. In de aanstaande nieuwe wet Natuur zal dergelijk planmatige aanpak een belangrijke voorwaarde worden om ‘beheer met het geweer’ plaats te kunnen laten vinden. Verenging het Reewild is er trots op met de presentatie van deze leefgebiedenkaart een bijdrage hieraan te leveren.

Over René Leegte

René Leegte is voormalig Tweede-kamer lid voor de fractie van de VVD en al sinds lange tijd begaan met een verantwoorde jacht. Hij combineert zijn functie bij Vereniging het Reewild onder andere met zijn eigen Public Affairs bureau ‘Publieke Zaken’.

Over Vereniging het Reewild (VHR).

De VHR is belangenbehartiger van het ree: het meest talrijke wilde hoefdierensoort in Europa. Bij belangrijke vraagstukken hoe de groei van de populatie samenloopt met delen van de ruimte met de mens, stelt de VHR de belangen van het ree voorop. De doelstelling van de Vereniging is het duurzaam behoud en planmatig beheer van gezonde populaties reeën in ons cultuurlandschap. Met onderzoek en publicaties tracht de vereniging een goed beheer op de juiste wijze te onderbouwen, en gesprekspartner te zijn met partijen als politiek, terrein beherende organisaties, grondgebruikers en recreanten in de natuur. De vereniging heeft ruim 3.000 leden en bestaat dit jaar 65 jaar.