Deeleconomie, eventueel tegen betaling


Nieuw concept waar de betrokkenen niet rijk van worden, maar wel gelukkiger

Roden, 20161109 -- Diverse media berichten over de juridische gevechten, waarin Uber en Airbnb zijn beland, als ‘de grote exponenten van de deeleconomie’. Dat is jammer van de mooie gedachten achter het verschijnsel ‘deeleconomie’. Dat het ook anders kan, laat ConnectingFriends zien, Een nieuw concept waar de betrokkenen niet rijk van worden, maar wel gelukkiger.

Uber in Engeland moet zijn chauffeurs op last van de rechter gaan behandelen als werknemers. De beloofde vrijheid en goede verdiensten vallen tegen. De passagier profiteert. De negatieve effecten van Airbnb voor inwoners en woningzoekenden van bijvoorbeeld Amsterdam en New York zijn inmiddels bekend. Overlast in buurten en onbetaalbare huur- en koopwoningen.

Natuurlijk biedt Airbnb ook voordelen, maar dan toch vooral voor drie groepen: verhuurders met ruim voldoende woonruimte, toeristen met een redelijke portemonnee en aandeelhouders van Airbnb. Er wordt door specifieke groepen extreem veel verdiend aan deze ‘exponent van de deeleconomie’. Dat kan ook anders.

Definitie 'deeleconomie'

Airbnb drijft in zijn huidige vorm af van het oorspronkelijke, mooie idee van ‘ontmoetingen en overnachtingen bij locals’ en heeft weinig raakvlakken meer met de definitie van deeleconomie van innovatiehoogleraar Koen Frenken: “het fenomeen dat consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling” (bron: oratie Koen Frenken, Universiteit Utrecht ‘Deeleconomie onder één noemer’, 12 februari 2016).

Met name het laatste deel van de definitie, ‘eventueel tegen betaling’, is een gemeen addertje onder het groene gras van de deeleconomie. Zodra er geld te verdienen is, loopt een mooi idee gevaar aan commerciëel wangedrag ten onder te gaan. De 'consumenten' uit de definitie veranderen in 'ondernemers' op jacht naar winst. Dat gebeurt niet als je de factor geld schrapt als potentiële bron van inkomsten voor betrokken partijen.

Gastvrije reizigers betalen elkaar niet

Het concept van ConnectingFriends hoort thuis in de sfeer van de ‘deeleconomie’. Niemand wordt rijk binnen dit concept, maar alle betrokkenen worden er gelukkiger van. De kans dat financieel benadeelden zich bij de rechter melden, is minimaal, omdat financieel gewin onmogelijk is.

De deelnemers van dit nieuwe platform zijn ‘gastvrije reizigers’ die niets betalen voor ontmoetingen, maaltijden en overnachtingen bij elkaar thuis. Zij doneren individueel 5 euro per maand in een collectief fonds, dat deels besteed wordt aan de techniek en administratie van het platform. De rest van het geld is bestemd voor financiële ondersteuning van projecten met een maatschappelijk relevant doel. De leden zijn zelf degenen, die projecten aandragen, selecteren en rapporteren. Meer informatie: www.connectingfriends.net

Deeleconomie, eventueel tegen betaling