Jan de Vries stapt over van MEE Nederland naar ActiZ

dinsdag 13 oktober 2015 12:44 Binnenland

Dit is een origineel bericht van MEE Nederland

Jan de Vries, nu nog directeur MEE Nederland, wordt per 1 januari 2016 de nieuwe algemeen directeur van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties.

Jan de Vries volgt Aad Koster op, die na ruim 10 jaar ActiZ verlaat.

Al eerder had Jan de Vries kenbaar gemaakt per 1 januari 2016 te stoppen bij MEE Nederland. De omvorming tot een cooeperatieve verenging noemde hij daarvoor een natuurlijk moment. Jan de Vries over zijn overstap: "Het is voor mij een voorrecht om opnieuw voor een branchevereniging te mogen gaan werken. ActiZ en MEE zijn goede samenwerkingspartners en vinden elkaar in hun ambitie voor meer persoonsgerichte zorg, waaraan de clientondersteuning een belangrijke bijdrage kan leveren."

Jan de Vries heeft MEE Nederland geleid sinds augustus 2010. Daarvoor was hij acht jaar lang lid van de Tweede Kamer.

MEE is Jan de Vries veel dank verschuldigd. Onder zijn aanvoering is op een zeer adequate wijze invulling gegeven aan de decentralisatie van de MEE-dienstverlening naar de gemeenten en is de clientondersteuning in de Wmo en Wet langdurige zorg goed geborgd. Bestuur en medewerkers van MEE Nederland feliciteren Jan van harte met deze stap en zijn blij dat ook zo de verbondenheid met hem blijft. Per 1 januari 2016 wordt MEE Nederland een cooeperatieve vereniging en gaat zij verder onder de naam MEE NL. Als collectief van de 20 MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. Om dat te bereiken gaat MEE NL innoveren, maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen. Zo komt MEE NL tegemoet aan de toenemende vraag naar de dienstverlening en expertise van MEE. MEE is op zoek naar een nieuwe directeur die de nieuwe cooeperatieve vereniging MEE NL verder vorm geeft en tot een succes maakt.

*

*

*

*