COP 21: SPIE blijft zich inzetten in strijd tegen klimaatverandering

dinsdag 13 oktober 2015 11:46 Binnenland

Dit is een origineel bericht van SPIE Nederland B.V.

Enkele weken voor de organisatie van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs ("COP 21") - van 30 november t/m 11 december 2015, bevestigt SPIE nogmaals zijn inzet in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Tijdens onze deelname aan deze belangrijke bijeenkomst willen wij graag als Europese en onafhankelijke leider in multitechnische diensten in de energie- en communicatiesector onze ervaring delen met al onze partners om deze wereldwijde uitdaging aan te gaan.

Met het ambitieuze doel om een wereldwijd en bindend akkoord te sluiten om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering vormt "COP 21" de belangrijkste milieubijeenkomst van 2015. Als marktspeler op het gebied van de overgang naar een koolstofarme samenleving is SPIE uiteraard aanwezig tijdens deze bijeenkomst om zijn bijdrage te leveren aan de tentoonstelling Solutions COP21 die tijdens de klimaattop gehouden wordt.

Dialoog & uitleg

Hoewel de diagnose van de opwarming van de aarde en de antropogene oorzaak daarvan niet meer in twijfel getrokken worden, vereist de oplossing daarvan een gezamenlijk handelen van diverse betrokkenen: ondernemingen, NGO's, overheden, enz. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming levert SPIE een bijdrage aan verschillende collegiale beroepsinstanties om invulling te geven aan de debatten en te anticiperen op de toekomst. De Groep verleent eveneens zijn medewerking aan The Shift Project (TSP), de Europese denktank voor een overgang naar een economie die niet meer afhankelijk is van fossiele energiebronnen.

Voortdurende innovatie

40% minder broeikasgassen en een Europees energieverbruik dat voor 27% bestaat uit hernieuwbare energiebronnen tussen nu en 2030: tal van doelstellingen die door de Europese Commissie werden vastgesteld en waaraan SPIE wenst bij te dragen door innoverende oplossingen aan te dragen in zijn marktsectoren ("Smart city", "e-fficient buildings", "Energies", "Industry services"). In de woonsector en utiliteitsbouw, de grootste energieverbruiker van Europa met bijna 40% van het eindverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen, stelt SPIE een globale aanpak voor door een gecombineerde energetische en digitale transitie. Eerste doelstelling: verhoging van de energetische en milieukundige prestaties van de gebouwen met een optimaal welzijn voor de bewoners en gebruikers. Als emblematisch voorbeeld van deze aanpak noemen wij de D2-toren van de zakenwijk La Defense waar de teams van SPIE in 2014 een algemene opdracht uitgevoerd hebben op het gebied van sterkstroom, stroomaggregaten, zwakstroom, technisch gebouwbeheer, energie-efficientie en brandbeveiliging. Met 37 verdiepingen en een oppervlakte van 54.000 m2 werden aan dit vooraanstaande gebouw de energieprestatiecertificaten "hoge milieukundige kwaliteit" en "zeer hoge energieprestatie" toegekend. Dezelfde certificaten werden in Belgie geeist voor het wooncomplex "Het Gulden Vlies" waarvoor SPIE de installatie van de verwarming en de klimaatregeling uitgevoerd heeft. Dankzij de keuze van een met biobrandstof gevoede warmtekrachtcentrale kan 15% meer energie bespaard worden dan de van kracht zijnde wettelijke waarden. Ook de industrie is een belangrijke sector waarvoor SPIE bijzondere oplossingen ontwikkeld heeft om met minder energie dezelfde prestaties te leveren. Deze verbetering van de algemene prestaties biedt de bedrijven concurrentievoordelen, zoals blijkt uit de opdracht van SPIE voor de farmaceutische vestiging van Takeda in Duitsland. Dankzij onze oplossingen realiseert de vestiging jaarlijks een besparing van 1,1 miljoen euro, verbruikt het bedrijf 10.000 kWh stroom minder per jaar en wordt circa 8.000 MWh verwarming vervangen door warmte-krachtkoppeling. Groene energie, duurzame mobiliteit, intelligente netwerken, milieuvriendelijke wijken, geavanceerde communicatie... De Smart City opent eveneens de weg naar een nieuwe, energiezuinige en verantwoorde stedelijke omgeving. Met het oog op een koolstofarme economie wordt prioriteit verleend aan een nieuwe configuratie van de grote infrastructuren: energietransport en -voorziening, luchthavens, auto-, spoor- en vaarwegen. SPIE stemt deze uitdagingen af op de plaatselijke behoeften en probeert allereerst de technische problemen in overeenstemming te brengen met de lange-termijnbehoeften. Aldus installeert SPIE sinds enkele jaren intelligente verlichtingssystemen, zoals het City Networks systeem. Hiermee kan de stadsverlichting aangepast worden aan verschillende factoren zoals zonneschijn, frequentie of organisatie van uitzonderlijke evenementen waarvoor meer licht nodig is.

Voortdurend veranderende beroepen

De technologieen veranderen, maar hoe is het met de vaardigheden gesteld om deze nieuwe technologieen toe te passen? Een groot gedeelte van de beroepen die bij SPIE uitgeoefend worden, bestonden enkele jaren geleden niet eens. Om de vaardigheden van de medewerkers af te stemmen op de voortdurend veranderende technologische ontwikkelingen, dienen ondernemingen zich sterk in te zetten voor de bijscholing van hun personeel. Bij SPIE wordt dit verzekerd door een interne structuur: het ontwikkelingscentrum van de vaardigheden van SPIE. Dit bestaat uit de Managementschool en het Technologisch Instituut. Erkende externe en interne cursusleiders brengen hier hun deskundigheid over via opleidingen die afgestemd zijn op deze veranderingen in onze omgeving.

"De verbetering van de leefomgeving van zoveel mogelijk mensen en tegelijkertijd werken aan een koolstofarme samenleving is uiteraard een zware opgave, maar die ons niet mag tegenhouden, in tegendeel!", verklaart Alfredo Zarowsky, algemeen adjunct-directeur van SPIE. "De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs en de beslissingen die daaruit voortvloeien moeten ons stimuleren in ons streven naar innovatie en overschrijding van onze vaardigheden; dat is de enige weg om de ambitieuze doelstellingen te bereiken die noodzakelijk zijn voor de bescherming van onze planeet."

Over SPIE

SPIE is Europees en onafhankelijk leider in multitechnische diensten in de energie- en communicatiesector. SPIE begeleidt zijn klanten in het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en onderhoud van energiezuinige en milieuvriendelijke installaties. Met meer dan 550 vestigingen in 35 landen en met 38.000 medewerkers heeft SPIE in 2014 een geconsolideerde omzet geboekt van 5,22 miljard euro en een geconsolideerde EBITA van 334 miljoen euro.

www.spie.com

https://www.facebook.com/SPIEgroup

http://twitter.com/spiegroup