Rechter gaat niet mee in bezwaar IPO tegen bezuiniging BDU

Rechter gaat niet mee in bezwaar IPO tegen bezuiniging BDU

13 oktober 2015

Het regionale Openbaar Vervoer is de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende kostenstijgingen en bezuinigingen. Ook op de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (de BDU), die bedoeld is om de exploitatie van het regionaal Openbaar Vervoer te financieren, is door het rijk bezuinigd. De indexatie-methode is zodanig gewijzigd dat deze praktisch op nul staat. De inkomsten blijven dus gelijk, terwijl de kosten voor het OV blijven stijgen. De financiele druk op het regionaal OV wordt daarmee steeds groter, waardoor provincies steeds meer genoodzaakt zijn om in buslijnen en frequenties waarop bussen rijden te snijden.

Het IPO heeft namens de twaalf provincies bezwaar en uiteindelijk beroep aangetekend bij de rechtbank tegen deze indexatiemethode en daarmee bezuinigingsmaatregel. De rechtbank gaat in haar uitspraak niet mee met de bezwaren die het IPO heeft geuit en zal deze bezuinigingsmaatregel daarmee niet ongedaan maken. De provincies betreuren de uitspraak en beraden zich op verdere stappen.

Een van de stappen is de urgentie van de financiele situatie in het regionale OV via een onderzoekstraject beter in kaart te brengen. Aan dit onderzoek werken naast de provincies, ook de twee vervoerregio's en het ministerie van I&M mee.