Aanleg natuurvriendelijke oevers Zwolse Vaart van start

Publicatiedatum: 13 oktober 2015

De provincie Flevoland en Natuurmonumenten starten deze week met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart. Het gaat om het deel in het Voorsterbos bij Kraggenburg.

De werkzaamheden zijn erop gericht om de oevers minder steil te laten aflopen. Zo ontstaan er plekken waar oever- en waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Vissen gebruiken ondiepe oevers voor het afzetten van kuit en ook vormen de oevers een geschikt leefgebied voor de otter. Dit alles heeft positieve effecten op de natuurkwaliteit en de biodiversiteit. Naast de verhoging van de natuurwaarde hebben natuurlijkvriendelijke oevers ook meer te bieden voor bezoekers: de Zwolse Vaart wordt er een stuk fraaier van.

Uitvoering voor voorjaar afgerond

De werkzaamheden bestaan in deze fase uit het ontgraven en afvoeren van ongeveer 100.000 m^3 grond. Deze grond wordt tijdelijk opgeslagen in het depot aan de zuidkant van de Zwolse Vaart in het Voorsterbos. De werkzaamheden zullen voor het voorjaar worden afgerond. Bezoekers van de wandelroute vanaf het dagrecreatieterrein kunnen tijdelijk hinder ondervinden in de vorm van afgesloten wandelpaden. Alternatieve wandelroutes worden ter plekke aangegeven.

Bijdrage uit Europees fonds

Bij dit project werken de provincie Flevoland en Natuurmonumenten intensief samen. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.