Kamerbrief over het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Deze brief is ter verduidelijking van de RCR-procedure voor dit windpark en de Kamer te informeren over het bevoegdheidsvraagstuk over het toepassen van de rijkscooerdinatieregeling (RCR).

Download "Kamerbrief over het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer"

PDF document | 5 pagina's | 88 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2015

Zie ook

* Energiebeleid

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken