Gemengde gevoelens bij LTO over Brusselse hulp

LTO Nederland heeft gemengde gevoelens over het besluit in Brussel om een half miljard euro uit te trekken voor hulp aan boeren. Voor de melkveehouders komt geld beschikbaar, maar voor de varkenshouders die in de knel zitten, zijn echter amper concrete maatregelen aangekondigd.

Dat er na een dag protesteren en overleg met de besluitvormers in Brussel 500 miljoen euro beschikbaar komt voor de melkveehouderij stemt LTO tevreden. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld, vloeit terug uit de superheffing die melkveehouders het afgelopen jaar hebben betaald aan de Europese Unie.

Superheffing

Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland en de Europese boerenkoepel Copa, stelt dat "we natuurlijk voor heel Europa liever de volle 840 miljoen euro superheffing terug hadden gehaald, maar dit is toch een substantieel bedrag. LTO Nederland wil nu op korte termijn met de staatsecretaris in gesprek over hoe het geld in Nederland besteed moet worden."

Dat er voor de varkenshouderij geen concrete maatregelen zijn aangekondigd om de druk op de sector te verlichten is een teleurstelling voor LTO Nederland. Echter, de voorgestelde `high-level groep' met drie Eurocommissarissen, die waarschijnlijk gaat kijken naar mededingingsregels wordt door Maat verwelkomd. "Het mag echter geen praatgroep worden. We hebben de afgelopen jaren veel aan mededingingsregels getrokken met de Kip van Morgen en het Varken van Morgen. Het is hoogste tijd dat er ondersteuning komt voor deze initiatieven."

Eerder uitbetalen

De Europese Commissie heeft ook aangekondigd dat lidstaten 70% van de betalingsrechten eerder uit mogen betalen, namelijk vanaf 16 oktober. Maat wil dat Nederland de extra ruimte die de Europese Commissie biedt, ook daadwerkelijk benut. "Dit betekend extra cash op korte termijn voor boeren die in liquiditeitsproblemen zitten." De Europese landbouwministers vergaderen volgende week dinsdag verder in Luxemburg. Dan zal ook meer duidelijk worden over hoe de 500 miljoen euro superheffingsgeld zal worden verdeeld over de EU-lidstaten. Voorzitter Maat van LTO Nederland zal bij dit overleg aanschuiven. "Ik zal mij er daar voor hard maken dat het maatregelenpakket op korte termijn voor boeren wat oplevert."

07 september 2015

BRON: