Bestuurlijke fusie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis een feit

13 oktober 2015, 11:34 uur.

Na de goedkeuring van de NZa op 7 oktober jl. heeft op maandag 12 oktober 2015 de bestuurlijke fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden plaatsgevonden. De stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de stichting St. Antonius Ziekenhuis worden vanaf heden bestuurd door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

De Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen zijn verheugd over deze ontwikkeling, waardoor ze de kwaliteit, continuiteit en specialistische zorg voor patienten uit de regio verder kunnen verbeteren. De nieuwe Raad van Bestuur wordt gevormd door Prof. dr. Douwe H. Biesma (voorzitter), Ir. Dirk M. Schraven, Drs. Wout J. Adema RA MBA en mw. Ankie G.M. van Rossum MBA. Begin 2016 volgt de juridische fusie, waarbij beide organisaties in elkaar opgaan.