Start werkzaamheden passantenplekken Noordelijke Bolwerken

, 13 oktober 2015

Deze week starten in het kader van Franeker Waddenpoort de werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van passantenplekken langs de Noordelijke Bolwerken. Het werk wordt uitgevoerd door de firma J.P. Schilder B.V. uit Ursem. De werkzaamheden zijn naar verwachting gereed in maart 2016.

Passantenplekken in het kader van Franeker als waddenpoort De oude binnenstad is zichtbaar maar niet bereikbaar. Langs de Noordelijk Bolwerken worden daarom passentenplekken aangelegd. Zo kunnen boottoeristen straks aanleggen langs de bolwerken als zij de Elfstedenroute varen. Voor de aanlegplaatsen worden verantwoorde constructies toegepast die het historische karakter respecteren. Waar nodig worden de oude bolwerken hersteld en versterkt. Het is straks plaatselijk weer mogelijk om onderlangs de bolwerken te lopen. Langs de Prof. Lorestraat wordt tijdelijk een overslagplek ingericht voor onder andere materieel en bagger. De aan- en voerroute loopt via de Pr. Beatrixtraat en de Prof. Lorestraat. Langs de Ypeijsingel worden ook twee overslagplekken ingericht voor materieel en materiaal. Dit is voor de onderhoudswerkzaamheden aan het Westerbolwerk.

Extra voorzieningen

De aan te leggen extra voorzieningen voor vaarrecreanten worden uitgevoerd door firma Van der Weerd uit Franeker. Er komen (extra) voorzieningen bij de Prof.Lorestraat, Alde Trekfeart, Turfkade, Zuiderkade, Tuinen,A.M. van Schurmansingel en Oostelijke Industrieweg. De kosten voor gebruik van de drinkwater- en stroomvoorzieningen worden geintegreerd in het liggeld.

Meer informatie kunt u vinden op de projectenpagina Passantenplekken Noordelijke Bolwerken