Nieuw groen langs rondweg Franeker ter vervanging van de bomenrijen

, 12 oktober 2015

In de structuurvisie voor de stad Franeker staan de waardevolle groenelementen in en om de stad vermeld. Daaronder valt ook de groene inrichting van de rondweg. De hoge bomenrijen langs de rondweg zijn prominent aanwezig.

De rondweg is in de jaren zeventig aangelegd. Met de komst van de A31 is de weg qua verkeersfunctie afgewaardeerd. In verband met de bouw van nieuwe scholen zijn er ook al boomgroepen weg gehaald. Nu zijn deze bomenrijen vanwege de hoge leeftijd gevaarlijk voor de omgeving geworden. In november worden de bomen dan ook gekapt. Er is nu een nieuw groenontwerp gemaakt voor de rondweg, passend bij haar huidige functie. Bomen en bosschages zullen worden gedund en ter compensatie worden er nieuwe bosschages en bloemenweides aangelegd. Nieuwe bomen zullen uiteindelijk de rondweg, de groefbuffers van de aangrenzende woonwijken en de invalswegen gaan accentueren.

Lees meer over: Groenproject vervanging van bomen langs rondweg Franeker