Helft instromend personeel vo jonger dan 35 jaar

Meer dan de helft van het personeel dat instroomt in het voortgezet onderwijs is jonger dan 35 jaar. Van het personeel dat uitstroomt, is meer dan een derde 55 jaar of ouder; 30 procent is jonger dan 35 jaar. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van het personeel dat een baan vindt in het vo is jonger dan 35 jaar. Wel verschilt de leeftijd van de instromers behoorlijk per functiegroep. Het management is gemiddeld ouder dan het onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel. Het grootste deel van de instromers krijgt een tijdelijk contract.

Van het uitstromend personeel is meer dan een derde 55 jaar of ouder. Een groot deel van deze medewerkers verlaat de sector vanwege pensionering en verricht daarna dan ook geen betaalde arbeid meer. Ruim 30 procent van de uitstromers is jonger dan 35 jaar. Zij verlaten het onderwijs meestal vanwege het aflopen van tijdelijke contracten. Zij verrichten over het algemeen ander betaald arbeid, weer in het voortgezet onderwijs.

Interne mobiliteit

Van het zittende personeel blijkt het grootste deel niet van functie te veranderen. Het management verandert vaker intern van functie dan het onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel. Onder personeel dat vrijwillig van functie verandert, is ruim 46 procent nul tot twee jaar werkzaam in de functie. Personeel dat vrijwillig van functie is veranderd, is bovendien vaak jonger dan 35 jaar.

Het onderzoeksrapport is een nadere analyse van het personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014, uitgevoerd door CAOP Research in opdracht van Voion.