Snel aan de slag met integratie vluchtelingen

13 oktober 2015 Persbericht D66 Den Haag

Snel aan de slag met integratie vluchtelingen

Het oude ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Bezuidenhout wordt als noodopvanglocatie voor 600 vluchtelingen ingericht. Het Haagse college heeft dit zojuist bekend gemaakt. Naast de tijdelijke opvang voor nieuwe vluchtelingen maakt Den Haag zich klaar voor de opvang van extra vluchtelingen met een verblijfsstatus. D66-raadslid Hanneke van der Werf: “Het is goed dat Den Haag mannen, vrouwen en kinderen die huis en haard achter hebben gelaten op gaat vangen. Het is belangrijk dat we meteen aan de slag gaan met de integratie van deze mensen, want velen van hen zullen voor langere tijd in Nederland blijven.”

Snelle integratie

Het is belangrijk dat vluchtelingen die in Den Haag verblijven, direct starten met integreren. Van der Werf: “Een veilig onderkomen is een eerste stap, maar goed onderwijs voor kinderen, het leren van de Nederlandse taal en het wegnemen van belemmeringen om te kunnen werken zijn essentieel om deel te nemen aan onze Nederlandse samenleving en problemen in de toekomst te voorkomen.”

Kinderen

Den Haag heeft al eerder aangegeven 700 extra mensen met een verblijfsstatus op te vangen. De eerste groep wordt komende weken verwacht, dit gaat om 40 gevluchte kinderen die worden ondergebracht in een gebouw van Parnassia aan de Kiwistraat tot zij kunnen doorstromen naar een pleeggezin of overgaan op begeleid wonen. Van der Werf: “Deze jongeren hebben veel meegemaakt. Het is heel belangrijk dat zij goede hulp en begeleiding krijgen om dit te helpen verwerken. Het is goed nieuws dat zij meteen na de herfstvakantie naar school kunnen.”

Zorgvuldige communicatie

Den Haag neemt hiermee een grote verantwoordelijkheid op zich. “Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners van onze stad veel vragen hebben over wat deze opvang voor hen betekent. Tijdig contact vanuit de gemeente is essentieel. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze stad mensen die voor oorlog op de vlucht zijn geslagen goed kan opvangen,” aldus Van der Werf.